Please subscribe to 【李子柒 Liziqi 】Liziqi Channel on YouTube if you like my videos:
“一棵花藤攀着高低木栅栏蔓延生长,朝着光”
这是几年前在一部动画片里所记住的画面…
今年春天,我也种下类似这样一条竹筒花路
旁边还跟着种了一片秋葵!
春去秋来,无数藤蔓和果实都在向阳而生,
总归是充满希望的吧!
“A climbing vine wires up and down the wood fence, following faithfully the path of light.”
That is the scene I could remember from a cartoon film a few years ago…
This spring, I built a similar bamboo fence of flowering vines,
And planted a patch of okra next to it!
When spring fades into autumn glory, a multitude of vines and fruits turn their faces toward the sun.
Full of hopes, as always.

#李子柒#李子柒Liziqi #Chinese Cuisine #Chinese Food

【李子柒 Liziqi 】
——————————————————————–
liziqi李子柒更多精彩视频推荐/More wonderful video recommendations:
liziqi李子柒精选视频/decent video selection:
李子柒●花开有声 | Soud of blooming flowers:
李子柒 ●饮食以节 | Chinese festival food:
李子柒 ●适时而食 | Seasonal diet:
东方非遗传承 | Oriental intangible cultural heritage :
传统工艺 | Traditional handicraft:
Spring 春之卷:
Summer 夏之卷:
Autumn 秋之卷:
Winter 冬之卷:

#LýTửThất #李子柒 #liziqi

Tag: video lol moi nhat, liziqi, liziqi vlogger,中國美食,中華傳統文化, Chinese food,饮食文化,中国风,田园,美食, ly tu that,李子柒, lý tử thất, liziqi cooking

Xem Thêm Bài Viết Về Liên Minh Huyền Thoại Khác: https://liênminh.vn/lien-minh-huyen-thoai

Nguồn: https://liênminh.vn

Đây là thông tin hữu ích mà bạn cần  A New Dawn | Cinematic – League of Legends

By Lê Hiếu

Tôi, Lê Hiếu - Xuất thân là một người làm Digital có vài năm kinh nghiệm, cùng niềm đam mê với thế giới Game và Esport nói chung. Ở website này, tôi sẽ tổng hợp những góc nhìn, hiểu biết và kiến thức trong những năm lớn lên cùng Game. Hãy cùng tôi xem 247Game sẽ mang cho anh em những điều thú vị nào nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *