“Ye-ye-yeh
Ye-ye-yeh
Ohohohohoh

Ye-ye-ye-ye-yeh
Ye-ye-yeh
Ye-ye-yeh

Ohohohohooooooooooo
Aaaaoooooh aaaooo
Hooo haha

Nah nah nah nah
Nuh nuh nuh
Nuh nuh nuh

Nuh nuh nuh
Nuh nuh nah!
Nah nah nah nah nun

Nun-ah nun
Nun-ah nuh
Nah nah nah nah nah!

Nah nah nah nah Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Dah dah daaaaaaaaaah…
Da-da-dah….

Daaah..
Da-dah…
Lololololoooooooooooooo!

Lah la-laaah
La la laaah
lol

haha
Ohohohoho
ho-ho-ho

ho-ho-ho
oh-ho-ho-ho-ho
Ohohohoho

ho-ho-ho
ho-ho-ho
Lololololooo…

AAIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE­EEEEEEEEEEEE
eeeee-eeeee-EEEEEEEEE!
Luh-luh-lah…

Lah
Lah-lah
Ohohohohooooooooo!

BOPadudududu-dah-da-du-daaaah!
Da-da-daaaah
Daaah

Da-daaah…
Lololololo
lololo

lololol
Lalalalah!
Trololololo

lalala
Oh-hahaha-ho
Haha-hehe-ho

Hohoho-he-ho
Hahahaha-ho
Lolololololo

Lolololololo
Lolololololo
Lololo-LOL!

Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!
La-la-laaaah!
La la laaaah!

Laaaah
La-lah…
Ohohohohoooooooooo!

La, la-laaah!
La-la-laaah
lol
haha…
Lololololo

Lololo
Lololo
Ohohohoho!
Lololololol
Lololo” Felt that

Đây là thông tin hữu ích mà bạn cần  TOP LANERS ARE 100% DOOMED AFTER THIS PANTHEON REWORK! PANTHEON TOP GAMEPLAY! – League of Legends

By Lê Hiếu

Tôi, Lê Hiếu - Xuất thân là một người làm Digital có vài năm kinh nghiệm, cùng niềm đam mê với thế giới Game và Esport nói chung. Ở website này, tôi sẽ tổng hợp những góc nhìn, hiểu biết và kiến thức trong những năm lớn lên cùng Game. Hãy cùng tôi xem 247Game sẽ mang cho anh em những điều thú vị nào nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *