If you have got the black screen on the first time sign in like me, you just need to choose your Nickname then click Agree button below.
-If you click to the button after choosing your nickname but couldn’t load to the game => Your character name is duplicated.
-If you click to the button after choosing your nickname then go to the game => Congratulations, Welcome to Summoner’s Rift!

This is a bug of game that I haven’t found the way to fix it yet and it is not necessary.

Đây là thông tin hữu ích mà bạn cần  CẢM XÚC CỦA MUỘI KHI BIẾT TIN BUSS CÓ NGƯỜI YÊU MỚI – BẤT NGỜ PHÁT HIỆN BUSS CẮM SỪNG MUỘI – MUỘI TV

By Lê Hiếu

Tôi, Lê Hiếu - Xuất thân là một người làm Digital có vài năm kinh nghiệm, cùng niềm đam mê với thế giới Game và Esport nói chung. Ở website này, tôi sẽ tổng hợp những góc nhìn, hiểu biết và kiến thức trong những năm lớn lên cùng Game. Hãy cùng tôi xem 247Game sẽ mang cho anh em những điều thú vị nào nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *