Sona Full AP Build:
https://youtu.be/sAhLwmi11dc

Innate: After casting three basic abilities, her next attack is enhanced to deal an additional magic damage with a bonus effect based on the last ability cast.

Ability1: Bonus damage increased.
Ability2: Reduces damage dealt by the target for 3 seconds.
Ability3: Slows for 2 seconds.
Basic abilities grant a non-stacking aura for 3 seconds.

Ability1: Deals magic damage to two nearest enemies.
Aura: Enhances allied champion’s next attack to deal an additional magic damage.

Ability2: Heals herself and another allied champion.
Aura: Grants allied champions a shield that absorbs damage for 3 seconds.

Ability3: Gains 10% Movement Speed for 5 seconds.
Aura: Grants allied champions 10% Movement Speed.

Ultimate:
Passive: Reduces the base cooldown of Sona’s basic abilities by 10%.
Active: Plays an irresistible chord, dealing magic damage and stunning for 1 seconds.

Đây là thông tin hữu ích mà bạn cần  Về Đi Em – Vân Quang Long [Official]

By Lê Hiếu

Tôi, Lê Hiếu - Xuất thân là một người làm Digital có vài năm kinh nghiệm, cùng niềm đam mê với thế giới Game và Esport nói chung. Ở website này, tôi sẽ tổng hợp những góc nhìn, hiểu biết và kiến thức trong những năm lớn lên cùng Game. Hãy cùng tôi xem 247Game sẽ mang cho anh em những điều thú vị nào nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *